Kerkdiensten

drs.J.Kroeskop
zondag 30 juli - 08:45
ds.J.D.Th.Wassenaar
zondag 30 juli - 09:30
drs.J.Kroeskop
zondag 30 juli - 10:30
  • Laten we met Jezus’ tussenkomst een dankoffer brengen aan God: het huldebetoon van lippen die zijn naam prijzen, ononderbroken. En houd de liefdadigheid en de onderlinge solidariteit in ere, want dat zijn offers waarin God behagen schept. -- Hebreeen 13:15-16

Dat vertelt een pastor uit Libië. “Er komen steeds minder mensen naar de christelijke bijeenkomsten omdat ze bang zijn. We zijn de wanhoop nabij, maar weten ook dat we geroepen zijn om de Here God in dit moeilijke land te dienen. We hopen op Hem, Hij alleen is betrouwbaar.”

Openlijk samenkomen is voor Libische christenen verboden. Criminele bendes en radicaalislamitische groepen vallen kerken en christenen aan. Strijders van IS hebben medio vorig jaar 88 Eritrese christenen gevangen genomen en ca. 50 Egyptische en Ethiopische christenen in Libië gedood.

Het land is vervallen tot anarchie. Islamitische groeperingen vormen een wankele overheid en voeren strijd met elkaar. Wie geen soennitisch moslim is wordt beschouwd als vijand. Verschillende radicale islamitische groeperingen hebben hierdoor vrij spel. Zij winnen aan invloed onder de bevolking.

Vanwege de grote hoeveelheid militante groepen heerst er een angstige sfeer. Het geweld tegen christenen is toegenomen. Familieleden zetten christenen onder druk, daarom houden velen hun geloof geheim. Toch groeit de belangstelling voor het geloof door christelijke tv-programma’s.

  • Bid voor de christelijke tv-programma’s, dat veel mensen tot geloof komen.
  • Bid dat christenen elkaar kunnen blijven ontmoeten en voor bescherming en veiligheid.
  • Het geweld tegen christenen is toegenomen. Bid dat er recht komt in het land, zodat christenen niet ongestraft worden ontvoerd of vermoord.
  • De regering streeft naar een 100% islamitisch land. Bid dat de harten van de regeringsleiders veranderen zodat zij openstaan voor godsdienstvrijheid. Bid ook voor groeiende stabiliteit.

 

Informatiebron Open Doors

Marcel Ticheler,

Raad van Kerken Nijverdal / Hellendoorn