Kerkdiensten

drs.J.Kroeskop
zondag 30 juli - 08:45
ds.J.D.Th.Wassenaar
zondag 30 juli - 09:30
drs.J.Kroeskop
zondag 30 juli - 10:30
  • Laten we met Jezus’ tussenkomst een dankoffer brengen aan God: het huldebetoon van lippen die zijn naam prijzen, ononderbroken. En houd de liefdadigheid en de onderlinge solidariteit in ere, want dat zijn offers waarin God behagen schept. -- Hebreeen 13:15-16

Een Nigeriaanse pastor zei eens: ‘Alleen het wapen van de liefde kan de wapenen van haat laten zwijgen.’ Wat zou er gebeuren als we consequent bidden voor vervolgers? Dankzij de kracht van gebed kan de wereld veranderen. Bidt mee dat de harten van vervolgers veranderen. Dat de Here God zich aan hen openbaart, zoals Hij deed bij Paulus.

Dit keer geen specifiek land, maar gebed gevraagd voor de vervolgers. Drie aanjagers van vervolging staan centraal: islamitisch, hindoeïstisch / boeddhistisch extremisme en dictatoriale paranoia.

Bid voor hindoe- / boeddhistische extremisten

Aanvallen op kerken door extremistische hindoes in India hebben een vlucht genomen. Ze variëren van het slopen van een kerkgebouw en het in elkaar slaan van voorgangers tot het vermoorden van christenen in het bijzijn van hun familie. Op basis van wetten die het bekeren tot een ander geloof dwarsbomen komen voorgangers vaak vast te zitten. Pastor Gyanic werd omringd door 40 tot 50 Hindoe-extremisten. Hij moest zijn geloof afzweren. Toen hij weigerde, werd hij en andere kerkgangers geslagen. De toename van geweld gaat gelijk op met de comeback van het hindoeïsme.

Bid voor de extremistische hindoes, dat ze tot inkeer komt en de Here God leren kennen.

Bid voor strijders van islamitische terreurorganisaties

In Irak en Syrië krijgen terreurorganisaties steeds meer invloed. Ze trekken diepe sporen in de levens van christenen, net als bij Ramy: “Ik vluchtte en kwam terecht in een tentenkamp. De eerste dagen was ik in shock. Ik kon niet geloven dat ik alles was kwijtgeraakt in slechts één dag. Mijn vader zei dat God ons al die tijd had beschermd en hier gebracht. Dat bemoedigde me. Het enige wat er echt toe doet is ons geloof in God. Dat heb ik geleerd.”

Bid voor terreurorganisaties als Islamitische Staat (IS) en Boko Haram in Afrika. Bid dat strijders vragen gaan stellen over de wreedheden en in aanraking komen met het evangelie.

Bid voor dictatoriale overheden

De druk vanuit het Eritrese regime op christenen neemt toe. President Afewerki en zijn regering spelen hier een grote rol in. Ook Birikti (niet haar echte naam) werd vervolgd: “Jaren geleden weigerde een grote groep islamitische, orthodoxe en evangelische studenten deel te nemen aan de Onafhankelijkheidsdag. De autoriteiten zetten de evangelische christenen onder druk om hun geloof af te zweren. Toen ik weigerde, werd ik samen met 56 andere vrouwen gevangengezet. Ik smeekte God in te grijpen. Ik heb zes jaar gevangengezeten, maar dankzij God, Hem niet verloochend!”

Bid voor de overheid, dat het hart van de president zacht wordt en hij ervaart dat God hem liefheeft.

Informatiebron Open Doors

Marcel Ticheler,

Raad van Kerken N’dal