Kerkdiensten

drs.J.Kroeskop
zondag 30 juli - 08:45
ds.J.D.Th.Wassenaar
zondag 30 juli - 09:30
drs.J.Kroeskop
zondag 30 juli - 10:30

Bloemen
Dorp:
De twee boeketten bloemen uit de kerk worden zondags, na de 2e ochtenddienst, naar zieke of bejaarde gemeenteleden gebracht. Deze "bloemendienst" is in handen van Mw. G. Eeftink. Zij beschikt via het Kerkelijk Bureau over een lijst met circa 400 namen van gemeenteleden die 77 jaar of ouder zijn, waaruit elke zondag een keus moet worden gemaakt. Ook moet worden gedacht aan gemeenteleden die in een tehuis verblijven. Naast de vele bejaarden zijn er bijna altijd wel ernstig zieken. Bij zieken die lang in het ziekenhuis liggen worden, zo gauw ze weer thuis zijn, de bloemen bezorgd. Daarnaast zijn er natuurlijk ook ernstig en/of langdurig zieken thuis, die een boeket bezorgd krijgen.
Contactpersoon:
Mw. G. Eeftink
tel. 681459
email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De Kruidenwijk:
Het boeket uit de kerk word zondagsmorgens na de kerkdienst naar zieke of bejaarde gemeenteleden gebracht. Deze "bloemendienst" is in handen van het pastorale team van de Kruidenwijk.
Elke zondag wordt in de kerk de bezorging geregeld.
Contactpersoon:
ds. R.J. Perk
Annemoon 56
7443 LH Nijverdal
0548-613363

Bloemen voor 77-jarigen en ouder
Deze jarigen worden bezocht door contactpersonen. De predikanten en wijkscribae krijgen een dergelijke lijst.
Alle ouderen die vanaf 1 januari 2014 hun 76ste verjaardag of ouder vieren, ontvangen een bloemetje van de kerk (= diaconie). Met ingang van 2015 gaat dat gelden voor 77-jarigen en ouder, m.i.v 2016 voor 78-jarigen, en zo verder tot het m.i.v van 2018 bij 80 jaar gaat beginnen.

Voor Marle en omgeving:

Mevr. L. Grondman-Dubbink
0548-681297

Voor Hellendoorn-Dorp:
De 77-jarigen en ouder worden bezocht door de contactpersonen van de verschillende wijken.

Voor Hulsen en nabije omgeving:

Mevr. A. Piksen-Marsman
0548-610956 

Voor Elen en Rhaan:

Mevr. G. Nijman-Braakman
0548-681339

Voor De Kruidenwijk:
Pastoraal Team:
Ouderlingen
Pastoraal medewerkers
Contactpersonen

De scriba ontvangt de lijst van het kerkelijk bureau en verstrekt deze aan ouderlingen en pastoraal medewerkers. Zij, of de contactpersonen,  brengen een verjaardagsbezoekje.
 
Bloemen / bezoek nieuw-ingekomenen
De bezoekdames en bezoekheren krijgen van het Kerkelijk Bureau gegevens op een kaart over nieuw-ingekomenen. Deze worden vervolgens bezocht en krijgen van de kerk een welkomstbloemetje. Ook worden de gegevens op de kaart gecontroleerd tijdens het bezoek.

Voor Hulsen

Mevr. J. Broeze-Kinket, 0548 61 13 17

Voor Marle en omgeving

Mevr. J. Timmerman-Haselhorst, 0548 68 18 86

Voor Hellendoorn-Dorp

Mevr. E. Dakhorst-Kaptein,  0548 65 57 27

Voor buitengebied Dorp

Mevr. H. Podde-Voortman, 0546 452 031

Voor De Kruidenwijk
Dhr. D. Stegeman, 0548 61 26 72

Contactpersonen

Onze Protestantse Gemeente kent circa 5700 leden, verdeeld over ongeveer 2400 adressen. Vier wijken met elk hun predikanten en de ouderlingen. Deze hebben een bijzondere opdracht gekregen bij de aanvaarding van hun ambt. Een deel van die opdracht is: omzien naar elkaar door het bezoeken van gemeenteleden. Dit is met zoveel adressen een zware opgave. Soms, of misschien wel vaker, ontsnapt er iets aan hun aandacht. Omzien naar elkaar geldt niet alleen de predikanten en de ouderlingen. Het is een opdracht aan alle leden van de gemeente. Het moet een begin hebben aan de basis, dus in de straat waar we wonen. Daarom zijn er contactpersonen, die signalen uit de straat/buurt kunnen opvangen en doorgeven aan de ouderling. Zo wordt voorkomen dat we elkaar "niet meer zien zitten". Contactpersonen kunnen zo ook de rechterhanden zijn van de ouderlingen en hand- en spandiensten verrichten. Praktische taken zoals het verspreiden van brieven en uitnodigingen. Het bezorgen van een bloemetje bij huwelijksjubilea. Bezoek bij geboorten en het meenemen van een attentie. Doorgeven van informatie aan de ouderling over ziekte en ziekenhuisopname. Bezoek van gezinnen bij verjaardagen of andere blijde gebeurtenissen. Bezoek aan langdurig zieken, ouderen, eenzamen.
De contactpersonen hebben regelmatig overleg met de ouderlingen van de wijkkerkenraad.

Bezoekdames ziekenhuis Dorp

Mevr. A. Paalman-Gottemaker,  0548 65 52 00 en
Mevr. A. Nijman-Grobbink, 0548 65 41 04
bellen de predikanten aan het begin van de week om te horen wie er in het ziekenhuis liggen. Deze mensen worden dan door hen bezocht en ook wordt dan de vraag gesteld of betrokkene bezoek door de predikant op prijs stelt. Wil men dat niet dan wordt dat aan de predikant doorgegeven. Meestal worden deze bezoekjes zeer op prijs gesteld. Aan het eind van de week wordt voor hen die er dan nog verblijven een plaatje gedraaid. Tevens worden de mensen die in het ziekenhuis zijn opgenomen aan het eind van de week door de predikanten bezocht.
Vanuit "De Blenke" wordt automatisch aan de predikant doorgegeven wie er in het ziekenhuis zijn opgenomen.
Het ziekenhuis geeft niet aan de predikant door wie er is opgenomen. Men moet dat zelf rechtstreeks melden bij de predikant.

Groothuisbezoeken

Dorp
De organisatie is in handen van de wijkouderlingen of het aanspreekpunt van de wijk. Voor informatie kunt u bij hen terecht of bij uw wijkpredikant.
De Kruidenwijk
De organisatie van eventuele contactavonden/groothuisbezoeken is in handen van het pastoraalteam.
Inlichtingen: bij de wijkouderling, het aanspreekpunt of bij ds. R.J. Perk.