Maak uw keuze:

new OaleGrieze west

  

new OaleGrieze oost

  

new OKruidenwijk

new Jeugdwerk   diaconie new1

Financiele Verantwoording

 

Consolidatie Baten en Lasten 2016 Diaconie Protestantse Gemeente Hellendoorn e.a. voor Anbi-publicatie
                 
            begroting 2016 rekening 2016 rekening 2015
Baten Diaconie      
Opbrengst uit bezittingen  €            18.100  €            21.492  €            22.972
Bijdragen gemeenteleden  €            33.500  €            33.254  €            41.537
Totaal baten  €            51.600  €            54.746  €            64.509
                 
Baten Roemeniëcommissie Hellendoorn/Kruidenwijk      
Opbrengsten en bezittingen  €                  80  €                  59  €                  80
Subsidie gemeente Hellendoorn    €              2.000  
Bijdragen Diaconie  €              3.500  €              2.788  €              3.282
Bijdragen uit giften, donaties en acties  €              8.500  €            10.550  €              9.492
Totaal baten  €            12.080  €            15.397  €            12.854
                 
Baten ZWO Commissie Hellendoorn      
Opbrengsten uit giften, bijdragen en donaties    €              2.046  €            19.427
Zendingsactie via acceptgiro's    €              2.057  €              1.870
Opbrengsten uit collecten    €              4.387  €              3.743
Bijdrage PGH    €              3.807  €              3.825
Totaal baten    €            12.297  €            28.865
                 
Lasten Diaconie      
Bestedingen diaconaal werk (plaatselijke,landelijk en wereldwijd)  €            40.550  €            43.040  €            53.745
Bestedingen kerkdiensten  €               -300  €                 652  €             -1.041
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk  €              7.850  €              7.080  €              7.358
Lasten overige diaconale eigendommen en inventarissen  €                    8  €                 -64  €              1.368
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente  €              3.379  €              3.649  €              3.009
Totaal lasten  €            51.487  €            54.357  €            64.439
                 
Lasten Roemeniëcommissie Hellendoorn/Kruidenwijk      
Bestedingen directe hulpverlening  €              8.700  €              7.639  €            10.226
Bestedingen sociale contacten  €              1.700  €              3.039  €              1.581
Transportkosten hulpgoederen  €              1.100  €                 840  €               .120
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente  €                 600  €                 274  €                 977
Totaal lasten  €            12.100  €            11.792  €            13.904
                 
Lasten ZWO Commissie Hellendoorn      
Afgedragen aan Kerk in Actie (KIA)    €              6.694  €            20.216
Afgedragen voor hulp aan andere instellingen    €              4.250  
Afgedragen voor ontwikkelingssamenwerking    €              3.807  
Bankkosten en administratie en jubileumkosten    €                 680  €                 493
Totaal lasten    €            15.431  €            20.709
                 
Resultaat Diaconie  €                 113  €                 389  €                  70
Resultaat Roemeniëcommissie  €                 -20  €              3.605  €             -1.050
Resultaat ZWO Commissie Hellendoorn    €             -3.134  €              8.156

AK-Beleidsplan Diaconie

Uitgangspunt

De diaconie van de gemeente,

• behartigt de zorg voor diaconale bewustwording van de gemeente 
• behartigt de arbeid binnen de gemeente in de dienst der barmhartigheid.
• bevordert een gevoel van saamhorigheid, vanuit Handelingen 2:44: ‘Allen die het geloof hadden aanvaard, bleven bijeen en hadden alles gemeenschappelijk’.

 

Organisatie

• Het college van diakenen bestaat uit de wijkdiakenen.

 

Aandachtspunten

• De ontwikkeling van het diaconale beleid

• De samenwerking tussen diakenen en andere ambtsdragers en vrijwilligers wanneer het gaat om het signaleren van armoede en knelpunten bij gemeenteleden

• De diaconale bewustwording van het jongere deel van de gemeente

• De voorlichting over diaconaat aan de gemeente

• De plaats van de diaconie in de erediensten van de gemeente

 

Beleidsvoornemens

• Het college van diakenen gaat in de komende jaren het door hem opgestelde beleidsplan uitvoeren en zoekt naar wegen om het diaconale werk verder te ontwikkelen.

• Het college van diakenen blijft zoeken naar wegen om de verborgen armoede en knelpunten op het spoor te komen. Daarbij heeft het de hulp van ambtsdragers en andere vrijwilligers in het pastoraat nodig. Ook wil de diaconie graag bemiddelen wanneer het gaat om het bieden van praktische hulp.

• Het college van diakenen streeft ernaar het jeugddiaconaat, diaconaat voor en door jongeren, uit te breiden.

• Het college van diakenen wil de bekendheid in de gemeente van zijn werkzaamheden vergroten.

 

Werkzaamheden om te komen tot uitvoering van de beleidsvoornemens

• Om het diaconale werk verder te ontwikkelen worden er regionale en landelijke diaconale bijeenkomsten bezocht. Ook zal geregeld één van de predikanten van de gemeente worden uitgenodigd om in de vergadering van het college van diakenen de achtergrond van een diaconaal vraagstuk te bespreken.

• In de wijkkerkenraden houden de diakenen de pastoraal werkenden alert wanneer het gaat om het signaleren van armoede en knelpunten bij gemeenteleden. De diaconie heeft hen ook nodig bij het opvangen van vragen om praktische hulp.
• Via jeugddiensten, jongerendiensten, catechesebijeenkomsten en activiteiten in het jeugdwerk worden kinderen en jongeren vertrouwd gemaakt met de diaconale taak van de gemeente. De diaconie ontwikkelt en stimuleert diaconale activiteiten door en voor jongeren. In deze werkzaamheden hebben de jeugddiakenen een belangrijke taak.

• De diaconie zoekt naar wegen waarop informatie over het diaconale werk aan de gemeenteleden kan worden doorgegeven. Hierbij gaat het om informatieverstrekking door middel van het kerkblad en informatieverstrekking rond en in de erediensten.

College van Diakenen

Voorzitter:
Mevr. J.J. van Buren
Ninaberlaan 34E
7447 AE Hellendoorn
0548657548

Secretaris:
Mevr. A.H. De Jong – Slob
Waterkers 16
7443 LM Nijverdal
0637452004

Penningmeester:
Dhr. G. Schildwacht
Bendien-Smitshof 7
7442 NV Nijverdal
0548618016

Algemeen lid:
Dhr. H. Scholten
Woertheweg 2
7447 CZ Hellendoorn
0548651512

Diakenen:

Mevr. A. Beuker - Schipper Kuperserf 91 7443 HE Nijverdal 0548655136
Mevr. J.J. van Buren Ninaberlaan 34E 7447 AE Hellendoorn 0548657548
Dhr. H.E.J. Geels Jipkesbeltweg 8 7443 PN Nijverdal 0548610779
Dhr. G.L. Hoff Meester werkmanstraat 10B 7443 SC Nijverdal 0548681547
Dhr. P.J. Hofman Erve Nijenhorst 4 7447 MA Hellendoorn 0548619837
Mw. J. Jansen-Kerkdijk Veldhuizenweg 8 7447 PN Hellendoorn 0548681680
Mevr. A.H. De Jong – Slob Waterkers 16 7443 LM Nijverdal 0637452004
Dhr. A. Kollenstaart Baltinksweg 3 7443 PJ Nijverdal 0548617687
Dhr. H. Konijnenbelt Reggeweg 24 7443 AP Hellendoorn 0548655876
Dhr. A. Leestemaker Ommerweg 149 7447 RD Hellendoorn 0572331428
Dhr. G. Schildwacht Bendien-Smitshof 7 7442 NV Nijverdal 0548618016
Dhr. H. Scholten Woertheweg 2 7447 CZ Hellendoorn 0548651512
Dhr. K. Stellingsma Hondsdraf 8 7443 JP Nijverdal 0548621119
Mevr. J.W. Veldhuis - Wermink Olde Blenkestraat 19 7443 RG Hulsen 0548610770
Mevr. W. Podt  Olthofsweg 4b  7447 RS Hellendoorn  0548681664
Dhr. T. Koopman Sweelinckstraat 40 7442 JS Nijverdal 0548625211
Dhr. J. v.d. Riet Koningsvaren 27 7443 TC Nijverdal 0548612189
Dhr. H. Nijland Kerkekampstraat 6 7447 HW Hellendoorn 0548655604
Mevr. H. Braakman Hallerweg 4 7447 SJ Hellendoorn 0548681799

 

 

Collectanten:

Mw. H. Dollen-Konijnenbelt Nieuwstadweg 2 7688 PW Daarle  
Mw. R. Voortman Woertheweg 11 7447 CX Hellendoorn 0610746433
Mw. D. Konijnenbelt Reggeweg 24 7447 AP Hellendoorn 0548655876
Dhr. J. Kruidhof Jan Karkdijkstraat 12 7447 BC Hellendoorn 0548655361
Dhr. E. van der Linde Ninaberlaan 79 7447 AC Hellendoorn 0548654511
Dhr. H.F. Maris Jalinkstraat 50 7642 BC Wierden 0546574723
Dhr. G.H. Poffers Schuilenburgerweg 19 7447 RM Hellendoorn 0548655887
Dhr. J. Schippers Dorpsstraat 36 7447 CS Hellendoorn 0548624748
Mw. M. Schippers Dorpsstraat 36 7447 CS Hellendoorn 0548624748
Dhr. W. Tigchelhoff Ninaberlaan 26 7447 GA Hellendoorn 0548656096
mw. R. Veldhuis     Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
© 2017 Protestantse Gemeente Hellendoorn. All Rights Reserved.