Maak uw keuze:

new OaleGrieze west

  

new OaleGrieze oost

  

new OKruidenwijk

new Jeugdwerk   diaconie new1

Financiele Verantwoording

Protestantse Gemeente Hellendoorn      
Consolidatie Baten en Lasten 2016 Diaconie      
       
  Begroting rekening rekening
  2016 2016 2015
Baten Diaconie      
Opbrengsten uit bezittingen € 18.100 € 21.492 € 22.279
Bijdragen gemeenteleden € 33.500 € 33.254 € 41.735
Totaal baten € 51.600 € 54.746 € 64.509
       
Baten Roemeniëcommissie
Hellendoorn/Kruidenwijk
     
Opbrengsten en bezittingen € 80 € 59 € 80
Bijdragen Diaconie € 3.500 € 2.788 € 3.282
Bijdragen uit giften donaties en acties € 8.500 € 10.550 € 9.492
Subsidie Gemeente Hellendoorn    € 2000  
Totaal baten € 12.080 € 15.397 € 12.854
       
Baten ZWO Commissie Hellendoorn      
Opbrengsten uit giften, bijdragen en donaties   € 2.046 € 19.427
Zendingsactie via acceptgiro’s   € 2.057 € 1.870
Opbrengsten uit collecten   € 4.387 € 3.743
Bijdrage PGH   € 3.807 € 3.825
Totaal baten   € 12.297 € 28.865
       
Lasten Diaconie      
Bestedingen diaconaal werk
(plaatselijk, landelijk en wereldwijd)  
€ 40.550 € 43.040 € 53.745
Bestedingen diaconaal pastoraat
(predikant, kerkelijk werkers)
€ -
Bestedingen Kerkdiensten,
catechese en gemeentewerk
€ 300 - € 652 € 1.041 -
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk € 7.850 € 7.080 € 7.358
Lasten overige diaconale eigendommen
en inventarissen
€ 8 € 64 - € 1.368
Lasten beheer en administratie,
bankkosten en rente
€ 3.379 € 3.649 € 3.009
Totaal lasten € 51.487 € 54.357 € 64.439
       
Lasten Roemeniëcommissie
Hellendoorn/Kruidenwijk
     
Bestedingen directe hulpverlening € 8.700 € 7.639 € 10.226
Bestedingen sociale contacten € 1.700 € 3.039 € 1.581
Transportkosten hulpgoederen € 1.100 € 840 € 1.120
Lasten beheer en administratie,
bankkosten en rente
€ 600 € 274 € 977
Totaal lasten € 12.100 € 11.792 € 13.904
       
Lasten ZWO Commissie Hellendoorn      
Afgedragen aan Kerk in Actie (KIA)   € 6.694 € 20.2016
Afgedragen voor hulp aan andere instellingen   € 4.250  
Afgedragen voor ontwikkelingssamenwerking   € 8.156  
Bankkosten en administratie   € 680 € 493
Totaal lasten   € 99.060 € 69.887
Resultaat Diaconie € 113 € 389 € 70
Resultaat Roemeniëcommissie € 20 - € 3.605 € 1.050 -
Resultaat ZWO Commissie Hellendoorn € 3.134 - € 8.156
Totaal Resultaat   (baten - lasten)    

AK-Beleidsplan Diaconie

Uitgangspunt

De diaconie van de gemeente,

• behartigt de zorg voor diaconale bewustwording van de gemeente 
• behartigt de arbeid binnen de gemeente in de dienst der barmhartigheid.
• bevordert een gevoel van saamhorigheid, vanuit Handelingen 2:44: ‘Allen die het geloof hadden aanvaard, bleven bijeen en hadden alles gemeenschappelijk’.

 

Organisatie

• Het college van diakenen bestaat uit de diakenen uit de 3 wijkkerkenraden.

 

Aandachtspunten

• De ontwikkeling van het diaconale beleid

• De samenwerking tussen diakenen en andere ambtsdragers en vrijwilligers wanneer het gaat om het signaleren van armoede en knelpunten bij gemeenteleden

• De diaconale bewustwording van het jongere deel van de gemeente

• De voorlichting over diaconaat aan de gemeente

• De plaats van de diaconie in de erediensten van de gemeente

 

Beleidsvoornemens

• Het college van diakenen gaat in de komende jaren het door hem opgestelde beleidsplan uitvoeren en zoekt naar wegen om het diaconale werk verder te ontwikkelen.

• Het college van diakenen blijft zoeken naar wegen om de verborgen armoede en knelpunten op het spoor te komen. Daarbij heeft het de hulp van ambtsdragers en andere vrijwilligers in het pastoraat nodig. Ook wil de diaconie graag bemiddelen wanneer het gaat om het bieden van praktische hulp.

• Het college van diakenen streeft ernaar het jeugddiaconaat, diaconaat voor en door jongeren, uit te breiden.

• Het college van diakenen wil de bekendheid in de gemeente van zijn werkzaamheden vergroten.

 

Werkzaamheden om te komen tot uitvoering van de beleidsvoornemens

• Om het diaconale werk verder te ontwikkelen worden er regionale en landelijke diaconale bijeenkomsten bezocht. Ook zal geregeld één van de predikanten van de gemeente worden uitgenodigd om in de vergadering van het college van diakenen de achtergrond van een diaconaal vraagstuk te bespreken.

• In de wijkkerkenraden houden de diakenen de pastoraal werkenden alert wanneer het gaat om het signaleren van armoede en knelpunten bij gemeenteleden. De diaconie heeft hen ook nodig bij het opvangen van vragen om praktische hulp.
• Via jeugddiensten, jongerendiensten, catechesebijeenkomsten en activiteiten in het jeugdwerk worden kinderen en jongeren vertrouwd gemaakt met de diaconale taak van de gemeente. De diaconie ontwikkelt en stimuleert diaconale activiteiten door en voor jongeren. In deze werkzaamheden hebben de jeugddiakenen een belangrijke taak.

• De diaconie zoekt naar wegen waarop informatie over het diaconale werk aan de gemeenteleden kan worden doorgegeven. Hierbij gaat het om informatieverstrekking door middel van het kerkblad en informatieverstrekking rond en in de erediensten.

College van Diakenen

Voorzitter:
Mevr. J.J. van Buren
Ninaberlaan 34E
7447 AE Hellendoorn
0548 657 548

Secretaris:
Mevr. A.H. De Jong – Slob
Waterkers 16
7443 LM Nijverdal
06 37452 004

Penningmeester:
Dhr. G. Schildwacht
Bendien-Smitshof 7
7442 NV Nijverdal
0548 618 016

Algemeen lid:
Dhr. A. Kollenstaart
Baltinksweg 3
7443 PJ Nijverdal
0548 617 687

Algemeen lid:
Dhr. H. Scholten
Woertheweg 2
7447 CZ Hellendoorn
0548 621 512

 

Telefonische hulpdienst Diaconie:
A. Leestemaker : 0572 331428
A. Kollenstaart  : 0548 617687

 

Diakenen:

Mevr. A. Beuker - Schipper Kuperserf 91 7443 HE Nijverdal 0548 655 136
Mevr. J.J. van Buren Ninaberlaan 34E 7447 AE Hellendoorn 0548 657 548
Dhr. H.E.J. Geels Jipkesbeltweg 8 7443 PN Nijverdal 0548 610 779
Dhr. G.L. Hoff Meester werkmanstraat 10B 7443 SC Nijverdal 0548 681 547
Dhr. P.J. Hofman Erve Nijenhorst 4 7447 MA Hellendoorn 0548 619 837
Mw. J. Jansen-Kerkdijk Veldhuizenweg 8 7447 PN Hellendoorn 0548 681 680
Mevr. A.H. De Jong – Slob Waterkers 16 7443 LM Nijverdal 06 37452 004
Dhr. A. Kollenstaart Baltinksweg 3 7443 PJ Nijverdal 0548 617 687
Dhr. H. Konijnenbelt Reggeweg 24 7443 AP Hellendoorn 0548 655 876
Dhr. A. Leestemaker Ommerweg 149 7447 RD Hellendoorn 0572 331 428
Dhr. G. Schildwacht Bendien-Smitshof 7 7442 NV Nijverdal 0548 618 016
Dhr. H. Scholten Woertheweg 2 7447 CZ Hellendoorn 0548 621 512
Dhr. K. Stellingsma Hondsdraf 8 7443 JP Nijverdal 0548 621 119
Mevr. J.W. Veldhuis - Wermink Olde Blenkestraat 19 7443 RG Hulsen 0548 610 770
Mevr. W. Podt  Olthofsweg 4b  7447 RS Hellendoorn  0548 681 664
Dhr. T. Koopman Sweelinckstraat 40 7442 JS Nijverdal 0548 625 211
Dhr. J. v.d. Riet Koningsvaren 27 7443 TC Nijverdal 0548 612 189
Dhr. H. Nijland Kerkekampstraat 6 7447 HW Hellendoorn 0548 655 604
Mevr. H. Braakman Hallerweg 4 7447 SJ Hellendoorn 0548 681 799

 

 

Collectanten:

Mw. H. Dollen-Konijnenbelt Nieuwstadweg 2 7688 PW Daarle  
Mw. R. Voortman Woertheweg 11 7447 CX Hellendoorn 06 10746 433
Mw. D. Konijnenbelt Reggeweg 24 7447 AP Hellendoorn 0548 655 876
Dhr. J. Kruidhof Jan Karkdijkstraat 12 7447 BC Hellendoorn 0548 655 361
Dhr. E. van der Linde Ninaberlaan 79 7447 AC Hellendoorn 0548 654 511
Dhr. H.F. Maris Jalinkstraat 50 7642 BC Wierden 0546 574 723
Dhr. G.H. Poffers Schuilenburgerweg 19 7447 RM Hellendoorn 0548 655 887
Dhr. J. Schippers Dorpsstraat 36 7447 CS Hellendoorn 0548 624 748
Mw. M. Schippers Dorpsstraat 36 7447 CS Hellendoorn 0548 624 748
Dhr. W. Tigchelhoff Ninaberlaan 26 7447 GA Hellendoorn 0548 656 096
mw. R. Veldhuis     Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
© 2017 Protestantse Gemeente Hellendoorn. All Rights Reserved.