De Protestantse Gemeente te Hellendoorn is op 1 mei 2004 ontstaan uit de Nederlands Hervormde Gemeente in Hellendoorn, de Gereformeerde Kerk van Hellendoorn en de Hervormd-Gereformeerde Wijkgemeente 'Hulsen-de Kruidenwijk' te Nijverdal (die binnen de kerkelijke grenzen van Hellendoorn lag).

De gemeente bestaat uit 3 wijken: wijk Oost, wijk West en de Kruidenwijk. De wijken Oost en West horen bij de dorpskerk, de kruidenwijk maakt gebruik van een eigen kerk- / schoolgebouw 'De Schaapskooi'.

Hieronder vindt u kerkelijke informatie van de Protestantse Gemeente te Hellendoorn. Hier staat alle informatie vermeld die niet onder de 4 wijken van PG Hellendoorn geplaatst kunnen worden. Als er wijzigingen moeten worden aangebracht dan vragen we u die te melden bij uw wijkscriba. Dit geldt zowel voor deze informatie, als de overige informatie onder de wijken. Deze zal er voor zorg dragen dat de gewijzigde gegevens worden doorgegeven aan de webmaster(s). Hebt u algemene informatie voor op de website kunt u deze sturen naar 1 van de webmasters.

De scribae van de wijkkerkenraden en de samenstellers hebben hun uiterste best gedaan de juiste gegevens op te nemen. Toch kan het zijn dat er fouten zijn gemaakt.Daarvoor onze oprechte verontschuldigingen. Er zijn heel veel namen en adressen verzameld. Het is verrassend en bemoedigend te zien dat zoveel mensen zich inzetten voor de kerkelijke activiteiten. En dan kan het voorkomen dat er iets wordt vergeten. Als u ons dat meldt kunnen we de fout herstellen.
Voor gemeenteleden die deze informatie niet via de website kunnen raadplegen is er een overzicht met de kerkelijke informatie te verkrijgen op het kerkelijk bureau.

Informatie over het jeugdwerk algemeen vind u vanaf nu onder de tab "jeugdwerk". Dit gaat ook om informatie omtrent kindernevendienst, oppas, Jok, e.d.