Kerkdiensten

drs.J.Kroeskop
zondag 30 juli - 08:45
ds.J.D.Th.Wassenaar
zondag 30 juli - 09:30
drs.J.Kroeskop
zondag 30 juli - 10:30

Dorp
omvat de wijken Oost (2), West(1) en de kerkelijk werker.
Dorpskerk, Dorpsstraat 39, 7447 CM

Kerkdiensten
De reguliere zondagse diensten worden gehouden om 8.45, 10.30 en 19.00 uur.
Voor deze en andere diensten verwijzen we u naar ons kerkblad "De Karkesproake".

Kinderoppas /Kindernevendienst
Tijdens de tweede morgendienst is er kindernevendienst en kinderoppas.
Inlichtingen: zie startpagina Hellendoorn

JOK (Jeugd Onder Kerktijd)
Elke eerste zondag van de maand in de tweede morgendienst. De jongeren gaan eerst naar de kerk en verlaten deze tegelijk met de kinderen van de kindernevendienst en gaan dan naar hun eigen ruimte.
Inlichtingen: zie startpagina Hellendoorn

Cantorij
De Protestantse Gemeente Hellendoorn kent sinds juni 2007 een eigen cantorij. Die is opgericht ten behoeve van de vesperdiensten die elke eerste zondagavond van de maand (met uitzondering van juli en augustus) gehouden worden. Afhankelijk van het thema van de vesper worden er liederen gekozen en geoefend die door de cantorij en ook samen met de gemeente ten gehore worden gebracht. Op drie zaterdagavonden voorafgaand aan de vesper en direct voor de dienst wordt er gerepeteerd. De cantorij staat onder leiding van mevr. A. Heerdink-van Buren.
Organisatie en contact: R.C. ten Brug, 0548 65 75 11, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


De Kruidenwijk
Wijk 4
"De Schaapskooi", Kuperserf 49, 7443 HC Nijverdal, 0548 61 49 45
 
Kerkdiensten
De reguliere zondagse diensten worden gehouden om 9.30 (zomertijd) uur of om 10:00 uur(wintertijd) . Eventuele avonddienst wordt gehouden om 18.30 uur. Voor de andere diensten verwijzen we u naar ons kerkblad "De Karkesproake".


Kinderoppas (0 - 4 jaar) / Kindernevendienst

Tijdens de morgendienst bestaat de mogelijkheid gebruik te maken van de kinderoppas.

Kindernevendienst (basisschool)
Voor alle kinderen in de basisschoolleeftijd is er tijdens de morgendiensten gelegenheid om naar de kindernevendienst te gaan.

JOK(Jeugd Onder Kerktijd)
Eenmaal per twee weken is er JOK. De jongeren kunnen om 9.30 uur direct naar "The Basement".
Inlichtingen: zie algemen informatie Schaapskooi


Verzorgingshuis "De Blenke"
Eén keer in de 14 dagen is er een ontmoeting op de woensdagmorgen.
Predikanten / voorgangers van alle kerken in Hellendoorn en Nijverdal gaan hier voor.
Er zijn ook vieringen van het Heilig Avondmaal (op de woensdagmiddag) en diensten rond Kerst en Pasen. Zie hiervoor "De Karkesproake". Voor meer informatie zie verpleeghuizen.

 


Overige Diensten
Naast de gewone diensten op zondag vinden er "bijzondere diensten" plaats zoals:
 
Avondmaal
Een aantal keren per jaar is er een avondmaalsdienst in het dorp en in De Kruidenwijk. Aankondiging hiervan vindt plaats in "De Karkesproake". Ook is het mogelijk om in kleine kring het avondmaal te vieren (huisavondmaal).
Inlichtingen: via uw predikant of "De Karkesproake".

Bijzondere diensten


Doopdiensten Hellendoorn

Deze vinden plaats tijdens de (tweede) ochtenddienst. De data worden in "De Karkesproake" vermeld.
Voorafgaand aan de doop vindt een doopzitting plaats ter voorbereiding op de doop.

Meer informatie via het Kerkelijk bureau. Ook de datum van de eerstvolgende doopdienst in Hellendoorn kunt u vinden via de tab van het Kerkelijk bureau.


Doopdiensten Kruidenwijk

De data worden vermeld in "De Karksproake" vermeld. Voorafgaand aan de doop vindt een doopzitting plaats te voorbereiding op de doop.

Meer informatie via de wijkpredikant.

Vesperdiensten

De vesperdiensten worden elke eerste zondagavond van de maand gehouden (met uitzondering van juli en augustus). In deze diensten wordt medewerking verleend door de eigen Cantorij, in afwisseling met andere cantorijen/ensembles.


Jeugddiensten
Voor meer informatie over de jeugddiensten, kijk onder de tab van het jeugdwerk.

Gezinsdiensten
 
Biddag / Dankdag

Pinksterdienst

Startdienst (startzondag winterwerk)

Jaarlijks houden we de startzondag in september, zowel in de Dorpskerk te Hellendoorn als in "De Schaapskooi" in De Kruidenwijk.
De voorbereidingscommissie bezint zich op een thema voor de startdienst en het komende kerkelijke seizoen. Centraal staan daarbij in ieder geval de volgende aandachtspunten:

- Met nieuw elan voortbouwen aan een nieuwe kerk.
- Kom, Heilige Geest, vernieuw en bouw uw kerk.
- Wie de kerk heeft, heeft de toekomst!

Na de (tweede) morgendienst kunnen gemeenteleden en anderen elkaar ontmoeten onder het genot van een kopje koffie of iets anders. Er is een presentatie voor het komende seizoen en een gezamenlijke activiteit. Zorg dat u en jij erbij zijn!
Inlichtingen: bij één van de predikanten.