Vanuit haar Bijbelse opdracht wil de kerk er graag zijn voor iedereen die hulp nodig heeft.

Wij richten ons vooral op hen die zichzelf niet kunnen helpen en geen helper hebben.

De Diaconie is de kerkelijke hulporganisatie waar u een beroep op kunt doen als u behoefte heeft aan contact, directe hulp, of als u zit met vragen op wat voor gebied dan ook. Weten we zelf het antwoord niet, dan helpen wij u zoeken waar het antwoord wel te vinden is.

We willen ook opkomen voor hen die ‘geen stem’ hebben, of die hun stem niet (meer) kunnen verheffen. Zowel plaatselijk (zie deze folder), daarnaast o.a. in het vluchtelingenwerk, als ook wereldwijd

(via ‘Kerk in Actie’).

De Diaconie werkt met vrijwilligers die geheimhouding hebben beloofd. Alleen de direct betrokkenen kennen de naam van de aanvrager voor anderen blijft deze anoniem.

We zijn bereikbaar via: www.pghellendoorn.nl / 06-201 28 244.

Taken

 • voorbereiding en verzorging Avondmaalsviering
 • collecteren/geld tellen tijdens de zondagse eredienst
 • tijdens een huwelijk is er een diaken aanwezig

Bezoekwerk

 • bezoek op aanvraag voor specifieke ondersteuning en hulpvragen
 • bloemengroet aan ouderen (verjaardag)

Acties

 • paasbroden/paasgroeten actie
 • kerstpakkettenacties
 • kerstattenties ouderen 80+
 • actie Schoenendoos

Vakantiewerk

 • landelijk georganiseerde weken voor ouderen en mensen met handicap.
 • goedkope vakantie mogelijkheden of financiële ondersteuning voor mensen met een minimum inkomen.

Vervoer

 • autodiensten t.b.v. kerkbezoek en/of vervoer naar ziekenhuis of activiteiten.

Ouderenwerk

 • organiseren van ouderenmiddagen

Financiële ondersteuning

 • collectes voor diverse plaatselijke, landelijke en wereldwijde bestemmingen
 • world servants
 • voedselbank
 • Roemeniëcommissie
 • geldactie voor een project

Individuele ondersteuning

 • hulp voor uzelf, u hoeft geen kerklid te zijn om op weg geholpen te worden.
 • hulp voor anderen. Veel mensen durven niet om hulp te vragen of kennen de weg niet. Vraag of u hun naam mag doorgeven.
 • bemiddeling. Als je de weg kent kan er vaak sneller worden geholpen.
 • financiële hulp; waar instanties het (nog) laten afweten kunnen wij soms iets doen
 • project ‘vraag & aanbod’.

Ondersteuning organisaties

 • lid Cliëntenplatform en WMO-raad
 • lid Samenwerkingsverband
 • lid Raad van Kerken
 • bestuur stichting voedselbank
 • vluchtelingenwerk
 • bestuur Hulpfonds
 • lid netwerk Sociale zekerheid
 • steunpunt Minima
 • stichting BOOM (budget op orde maken)

Project Vraag en Aanbod

Dit is een gezamenlijk project van Steunpunt Minima en Vluchtelingenwerk. Goede tweedehands meubelen, witgoed, babyspullen e.d. worden opgeslagen in de Oude Bleeke.

Als u iets aan wilt bieden of heeft u iets nodig, dan kunt u contact opnemen met het Steunpunt Minima, tel.: 0548-638805 of met Vluchtelingenwerk, tel.: 0548-638790.

Ook kunt u bellen met de coördinator van het Project Vraag en Aanbod.

Ab Kollenstaart (tel.: 617687)
Marinus ten Brinke (06-52363297).

Stichting Hulpfonds Hellendoorn

Heeft u schulden en komt u er niet meer uit?

Wat kunnen we voor u doen?

Samen met u zoeken wij naar mogelijkheden om uw financiële problemen op te lossen. Soms kunnen wij direct

financiële hulp bieden. Wij zijn onafhankelijk van officiële instanties, maar werken wel nauw met hen samen. Daarom hebben we een goed zicht op alle mogelijke regelingen, waarvan u misschien gebruik kunt maken.

Wat verwacht de Stichting van u?

Ook al lijkt uw financiële situatie uitzichtloos: zoek zo mogelijk contact met ons. Hoe langer u wacht, hoe lastiger het wordt uw probleem op te lossen. Wij helpen u gratis en graag!

Op welke manier komt u met ons in contact?

Het best kunt u ons bereiken via één van de officiële instanties. Mocht dat niet lukken, dan kunt u ons ook rechtstreeks bereiken via telefoonnr. 06-12535512 en/of email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

www.stichting hulpfondshellendoorn.nl