Maak uw keuze:

new OaleGrieze west

  

new OaleGrieze oost

  

new OKruidenwijk

new Jeugdwerk   diaconie new1

Algemene Kerkenraad

Preses:
Dhr. P.J. Hofman, Erve Nijenhorst 4, 7447 MA Hellendoorn, 0548 61 98 37, 06 105 915 47

2e preses:
vacant

Scriba:
Mw. H.J. Enserink, Kruidenlaan 27, 7443 GN Nijverdal, 0548 62 32 28

2e scriba:
Dhr. B.J. Schutte, Schippersweg 1, 7448 RT Haarle, 0548 61 47 31

Moderamen van de Algemene Kerkenraad:
Preses: dhr. P.J. Hofman (Oost)
Scriba: mw. H.J. Enserink (Oost)
Ds. J.D.Th. Wassenaar (Oost)
dhr. G. Puppels (Kruidenwijk)
dhr. J.W. Bouwhuis (West)
Vertegenwoordiger uit jeugdraad: dhr. G. Puppels
Vertegenwoordiger uit college van kerkrentmeester: dhr. J. Podt     Vertegenwoordiger uit diaconie: mw. J.J. van Buren 

de Algemene Kerkenraad bestaat uit de volgende ambtsdragers:

Wijk Oost: Ds. J.D.Th. Wassenaar, mevr. D.J. Wanningen-de Leeuw, dhr. P. Hofman en mevr. H.J. Enserink 

Wijk West: Ds. H. Engelsma, dhr. B.J. Schutte; dhr. H. BruinsSlot, mevr. J.J.  van Buren   en dhr. J.W. Bouwhuis.

De Kruidenwijk:
Ds. R.J. Perk; dhr. J. Jansen, dhr. G. Puppels, dhr. A. Kollenstaart en dhr. A.M. van Dijk

De adressen en telefoonnummers van de leden Algemene Kerkenraad zijn vermeld bij de wijkgegevens.

Vergaderingen
 
Algemene Kerkenraad
De Algemene Kerkenraad vergadert in de oneven maanden op de derde donderdag van de maand van 20.00 uur tot 22.00 uur.
 
Wijkkerkenraden
De wijkkerkenraden van wijk Oost en wijk West, vergaderen iedere tweede donderdag van de maand. (m.u.v. juli en augustus).

Wijkkerkenraad De Kruidenwijk vergadert de tweede woensdag van de maand. (m.u.v. juli en augustus).

© 2018 Protestantse Gemeente Hellendoorn. All Rights Reserved.