Kerkdiensten

drs.J.Kroeskop
zondag 30 april - 08:45
ds.H.Engelsma
zondag 30 april - 09:30
drs.J.Kroeskop
zondag 30 april - 10:30
ds.H.Engelsma
zondag 30 april - 19:00
  • Dit alles is het werk van God. Hij heeft ons door Christus met zich verzoend en ons de verkondiging daarover toevertrouwd. Het is God die door Christus de wereld met zich heeft verzoend: hij heeft de wereld haar overtredingen niet aangerekend. En ons heeft hij de verkondiging van de verzoening toevertrouwd. -- 2 Korintiers 5:18-19